RUHSAL UYANMA
Ücretsiz Kitap

Ruhsal uyanışımızın anahtarları, yenilenmemiz için gerekli olan içsel çalışma, beşinci boyutu keşfetmemize izin veren bilinçli astral seyahat tekniğidir ve egonun ölümü olarak bilinen teknik, tüm kusurlarımızı, zayıflıklarımızı ve kötülüklerimizi ortadan kaldırmamızı sağlar, hem talihsizliğimizin hem de bilincimizin uykusunun nihai nedeni.

Alcione Derneği hakkında

Derneğimizin tarihçesi ve amacı.

Alcione derneği 4 Mayıs 2007’de İspanya’da başladı.

Alcyone veya Alcion’un adını Yıldız Alcione’dan ödünç aldık. Bu Pleiades takımyıldızı arasındaki en parlak yıldızdır ve bu nedenle özel bir anlamı vardır.

2007’de, birkaç yıldır belirli ezoterik bilgileri birlikte okuyan ve uygulayan bir grup insan, insanlığın ruhsal gelişimine katkıda bulunan bu dev zincirin bir başka halkası olmak amacıyla kültürel bir dernek olarak örgütlenmeye karar verdi.

alcione

Uzun yıllardır birlikte çalıştığımız ve çok şey öğrendiğimiz V.M. Rabolú 1999’dan beri ezoterizm alanında büyük araştırmalar yaptı ve bizler de “Herkolubus yada Kızıl Gezegen” kitabını yaymak için faaliyetler yürütüyoruz. Bu küçük kitabı 2000 yılında vefatından kısa süre önce yazdı.

Bizi Alcione derneğini oluşturmaya iten dürtü, yukarıda bahsedilen çalışmayı dünya çapında yayma çabamıza katkıda bulunma dürtüsünden başka bir şey değildi. Daha sonra, dünya çapındaki bu kriz zamanlarında etik ve ahlaki ilkelerin tamamen başarısız olduğu zamanlarda yayılmasının olağanüstü önemini ve aciliyetini bilerek, bunu kar amacı gütmeden ve fedakar bir şekilde yapmaya karar verdik.

Alcione Derneği’nin doğumuyla birlikte, “Herkolubus yada Kızıl Gezegen” kitabının ücretsiz dağıtım kampanyalarını üstlendik. O zamandan beri, beş kıtadaki ilgili kişilere ve ailelere yüzbinlerce kopya gönderdik. Benzer şekilde, o yıllarda dünyanın her yerinden binlerce okuyucudan minnettarlık tanıklıkları aldık.

Zaman geçtikçe, farklı ülkelerden insanlar yavaş yavaş yaygınlaştırma görevimize katıldı ve bugünlerde hepimiz büyük bir aile olarak birlikte çalışıyoruz. Bizi bekleyen geleceği insanlığa göstermek amacıyla birlikteyiz, çünkü kitabın yazarının yazdığı gibi:

2000 yılından beri tüm gezegen facia içinde. Hayat sona ermeyecek değil, ama gerçekten yenilmeye başlıyor. Yıllar süren bir süreç ama 2000 yılından beri hepimiz facia içindeyiz…

V.M. Rabolú

Kar amacı gütmeyen kuruluş, “Herkolubus yada Kızıl Gezegen” çalışmasının yayılması ve dağıtımında temsilci-işbirlikçi olarak atandı.

Yazar: Joaquín Amórtegui Valbuena (V.M. Rabolú)
Yayıncı: Ángel Prats

Alcione Derneği, İçişleri Bakanlığı bünyesindeki Ulusal Dernekler Sicili’nde 588698 ulusal numara ile 1. grup, bölüm 1’de kayıtlıdır ve genel merkezi Burgos, PO Box 4, 09080 Burgos (İspanya) kasabasındadır.